Klaviyo Integraties

Hoe integreer je Klaviyo met Typeform

Hoe je Klaviyo integreert met survey tool Typeform

Overzicht

Typeform is een tool waarmee gebruikers online formulieren, enquêtes, quizzen, landingspagina's en meer kunnen maken.

Van Typeform haalt Klaviyo het volgende binnen:

  • Wanneer iemand een formulier heeft ingevuld
  • De naam van het formulier dat de gebruiker heeft ingevuld
  • De verzamelde data uit formuliervelden

Wanneer je integreert met Typeform, kan je automatisch gebruikers die een typeform hebben ingevuld toevoegen aan specifieke Klaviyo-lijsten. 

Om abonnees te synchroniseren naar Klaviyo, moeten jouw Typeform formulieren een enkele e-mail invoerveld bevatten. Als je Typeform-formulier geen e-mail veld bevat, kan Klaviyo jouw Typeform-abonnees niet synchroniseren.

De Typeform-integratie synchroniseert 1x per uur belangrijke informatie van Typeform-formulieren naar Klaviyo. 

Klaviyo's Typeform integratie inschakelen

Om Klaviyo te integreren met Typeform, navigeer je naar het tabblad Integraties in je account. Klik op All Integrations, zoek naar Typeform en klik op Add Integration.

Klik hier op Connect to Typeform. Je wordt gevraagd om in te loggen in jouw Typeform account om te verifiëren dat jij het bent. Nadat je je inloggegevens hebt ingevoerd, word je teruggebracht naar je Klaviyo account en kan je op Advanced Options klikken.

Bij Advanced Options kan je het volgende doen:

  • Alleen specifieke formulieren synchroniseren
    Als je veel Typeform formulieren in gebruik hebt en alleen bepaalde formulieren automatisch wilt synchroniseren met Klaviyo, kan je eenvoudig de ID's kopiëren en plakken van elk formulier dat je wilt synchroniseren. Om het ID van een specifiek formulier te vinden, klik je op het formulier en vind je het ID aan het einde van de URL. LET OP: Als je veel formulieren en al veel informatie in typeform hebt staan is het handig om alleen specifieke formulieren te synchroniseren, hiermee voorkom je dat Klaviyo in één keer al je typeform data overzet.
  • Mensen abonneren op lijsten
    Als je degenen die een formulier invullen automatisch wilt toevoegen aan een specifieke lijst in Klaviyo, kan je hier formulieren aan lijsten toewijzen. Schakel Subscribe people to lists in en plak vervolgens het ID van het Typeform formulier. Kies een Klaviyo lijst in de dropdown en klik vervolgens op Update Typeform Settings om het proces te voltooien.

Typeform_Int_Settings_1.png

Je kan altijd terugkeren naar deze pagina om de geavanceerde opties bij te werken.

Ontwerp jouw Typeform formulier voor synchronisatie

Als je jouw Typeform formulier ontwerpt, moet je ervoor zorgen dat je een e-mail invoerveld opneemt. Een e-mail veld is vereist zodat Klaviyo inzendingen van het formulier kan tracken. Vermijd het opnemen van meerdere e-mail velden in je formulier, aangezien dit ertoe kan leiden dat sommige inzendingen niet worden gesynchroniseerd met Klaviyo.

De Typeform integratie koppelt de eerste invoer van "Name" bij een vraag in een formulier aan de eigenschap First Name in Klaviyo. "Name" moet aan het begin van het formulier worden verzameld om ervoor te zorgen dat je formulier een correcte voornaam aan het profiel toewijst. Vermijd het gebruik van "Name" in alle vragen vóór het veld Voornaam in de Typeform.

Jouw Typeform Data begrijpen

Klaviyo trackt één gebeurtenis van Typeform: Filled Out Form. Hier is hoe die gebeurtenis eruit ziet op het tabblad Metrics van je Klaviyo account.

Iedere keer als iemand een formulier invult, wordt er een Filled out Form gebeurtenis van Typeform bijgehouden in het profiel van de persoon in Klaviyo. Als je deze vervolgens uitvouwt om de details van een gebeurtenis te bekijken, vind je het formulier-ID en de naam.

Tommy_Typeform.png

Wanneer Klaviyo een nieuwe formulier inzending synchroniseert, zoeken ze naar formuliervelden die e-mail, voornaam, achternaam, organisatie/bedrijf en telefoonnummer vertegenwoordigen. Indien gevonden, zullen ze deze velden automatisch synchroniseren en deze eigenschappen instellen op het profiel van de persoon. Alle aanvullende vragen in het formulier worden geregistreerd als custom properties in het profiel van de persoon. Een vraag in het formulier wordt weergegeven als het label van de eigenschap en de waarde is het antwoord van de indiener.

Een Typeform formulier insluiten in een e-mail

Je kan Typeform vragen in een e-mail insluiten met een tekstblok. Sleep eerst een tekstblok naar je e-mail template. Klik vervolgens op Source.

2018-07-03_15-51-00.png

Navigeer vervolgens naar je Typeform account. Klik op Share > Start in an Email > Copy. Hiermee wordt de code van het formulier gekopieerd.

image__7_.png

Plak vervolgens de code in het Source gebied van je tekstblok en klik nogmaals op Source. Klik tenslotte op Save om het blok op te slaan.

Alle handleidingen

Meer handleidingen

Integratie van Lightspeed met Klaviyo

In deze gids wordt de integratie van Lightspeed POS met Klaviyo uitgelegd.

Hoe creëer je een 'Added to Cart' Event voor Shopify

Wat is een Added to Cart event en hoe voeg je deze toe?

Hoe integreer je Klaviyo met Typeform

Hoe je Klaviyo integreert met survey tool Typeform

Hoe installeer je de Back in Stock functie voor Shopify

Uitleg van de installatie van de Back in Stock functie voor Shopify

Unieke Coupon Codes voor Shopify

Unieke Coupon Codes in Klaviyo aanmaken en gebruiken voor Shopify

Hoe integreer je met WooCommerce

Hoe je de WooCommerce integratie in je Klaviyo account kunt inschakelen

Aan de slag met flows in Klaviyo

Een overzicht van de flows om mee te starten met Klaviyo

Data mogelijkheden Klaviyo

Een overzicht van de typen data die gesynchroniseerd kunnen worden tussen Klaviyo en third-party apps

Hoe informatie wordt uitgewisseld tussen Klaviyo en apps

Klaviyo kan met heel veel verschillende applicaties en platformen integreren. Lees hier hoe de informatie tussen Klaviyo en derde partijen wordt uitgewisseld.

Klaviyo Integreren met Shopify

Klaviyo heeft een native integratie met Shopify maar die dient wel geactiveerd worden. Zo integreer je Klaviyo met Shopify

Klaviyo Back in Stock Flows

Loop geen omzet meer mis als producten tijdelijk niet op voorraad zijn door deze handige Klaviyo functie

A/B testen Klaviyo

Hoe voer je succesvolle A/B tests uit in Klaviyo? Deze handleiding legt de 6 best practices uit van A/B testen!

Hoe je persona's opstelt voor een webwinkel

Een uitgebreide handleiding hoe je persona's opstelt in Klaviyo voor jouw webwinkel

Klaviyo verklarende woordenlijst

Een lijst met alle veel gebruikte Klaviyo en E-mail marketing woorden

Post purchase flow

Een gids voor het creëren van een post-aankoop flow

Handleiding voor het maken van een klaviyo aanmeld formulier / popup

Handleiding voor het maken van een Klaviyo aanmeld formulier / popup

Een handleiding voor het creëren van segmenten

Een gids voor het creëren van segmenten

E-mails opnieuw verzenden in Klaviyo

E-mails opnieuw verzenden in Klaviyo

De basis van Klaviyo

De basis van Klaviyo - een spoedcursus

Abandoned Cart - Verlaten Winkelwagen flow

Een handleiding voor het creëren van een Abandoned Cart flow

Winback Flow

Creëer een Winback Flow